Winactie Instagram en Facebook

WEDSTRIJDREGLEMENT WINACTIE OP INSTAGRAM EN FACEBOOK – BEN JIJ DE GROOTSTE WERKGELUKZAK?


Vertel onder het “Ik ben een werkgelukzak” bericht van @zielspraak op Instagram en/of Facebook waarom jij een echte werkgelukzak bent en tag een collega waaraan je dit te danken hebt. @zielspraak en @thecircleofwellbeing volgen is niet verplicht, maar wel lief. Zo maak je kans op een échte werkgelukzak.

Artikel 1. Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door de Ivy Pelkmans – Zielspraak, gevestigd te Vossenweg 8, 1820 Steenokkerzeel, BTW BE 0795.999.519 en e-mail info@zielspraak.com (hierna “de organisator”).

Artikel 2. Actie
De wedstrijd gaat door op Instagram en Facebook van 2 juni 2023 vanaf 6u00 t.e.m. 9 juni 2023 om 23u59.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd door onder het bericht “Ik ben een werkgelukzak” van Zielspraak op Instagram en Facebook te vertellen waarom men een echte werkgelukzak is en een collega te taggen waaraan men dit te danken heeft.

Uiterlijk een week na het verstrijken van de deadline voor deelname zal de organisator alle deelnames overlopen en de winnaar aanduiden. De winnaar zal bekendgemaakt worden op de Instagram en Facebook pagina van de organisator. Er zal in totaal slechts één winnaar zijn. De winnaar wordt bepaald op basis van (a) een correcte deelname zoals hierboven beschreven en (b) op basis van creativiteit en overtuigingskracht.

Artikel 3. Deelnemers
De actie is toegankelijk voor alle personen met een Facebook en/of Instagramprofiel. Personeel en familieleden van de organisator mogen deelnemen aan de wedstrijd, maar ontvangen hiervoor geen prijs. De deelnemers moeten op zijn minst 18 jaar zijn.

Artikel 4. Deelname
Iedere persoon kan meermaals en op verschillende sociale media (Instagram, Facebook) deelnemen.

Artikel 5. Online en offline communicatie
De actie wordt aangekondigd op via de sociale kanalen van de organisator (Instagram, Facebook). Het wedstrijdreglement is gepubliceerd op de website van Zielspraak.
Winactie Instagram en Facebook – Zielspraak.com

Artikel 6. Winnaar
De winnaar zal via sociale media (Instagram, Facebook) persoonlijk gecontacteerd worden en gevraagd worden contact op te nemen met de organisator, waarna de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden meegedeeld. Wanneer de winnaar niet binnen de termijn van één week reageert op contactname, zal de organisator een nieuwe winnaar aanduiden en contacteren via sociale media. Dit herhaalt zich tot een winnaar daadwerkelijk binnen de termijn van een week contact opneemt met de organisator van de wedstrijd. De winnaar wordt bekendgemaakt op de sociale media van de organisator.

Artikel 7. Prijzenpakket
De prijs omvat een schoudertas met het opdruk “Ik ben een werkgelukzak”. De organisatoren behouden zich het recht om in geval van overmacht het prijzenpakket aan te passen.

Artikel 8. Duur
De actie is geldig van 2 juni 2023 tem 9 juni 23u59. De winnaar zal bekend gemaakt worden uiterlijk twee weken na afloop van de wedstrijd.

Artikel 9. Aanvaarding reglement
Door deelname aan deze wedstrijd en het stellen van de handelingen die vereist zijn voor een deelname, gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de deelnemer bijgevolg af van welke vordering ook ten aanzien van de organisator, alsook omtrent de bepalingen van onderhavige reglement.

Artikel 10. Wijziging, opschorting, beëindiging
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 11. Misbruik
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van de organisator uit te sluiten.

Artikel 12. Rechten
Door de deelname geeft de deelnemer automatisch toestemming aan de organisatoren tot publicatie van diens naam op de sociale media (Instagram, Facebook) van de organisator indien hij/zij/hen de winnaar
blijkt/en te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de deelnemer zich steeds beroepen op de wetgeving rond GDPR.

Artikel 13. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de organisator over de deelnemers verkrijgt, worden door de organisator enkel verwerkt in het kader van deze actie. Zij worden verder niet bijgehouden of aangewend voor andere doelen dan het
contacteren van de winnaar en worden na afloop van de actie verwijderd.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: Ivy Pelkmans – Zielspraak, Vossenweg 8,
1820 Steenokkerzeel, die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Behoudens de communicatie met de winnaar en het recht op inzage of verbetering van persoonsgegevens, wordt op geen enkele manier communicatie gevoerd met de organisatoren over deze wedstrijd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie (bijvoorbeeld misbruik door derden).

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Meta en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in
ten aanzien van Meta.

Artikel 15. Toepasselijk recht en rechtbank
Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.

Create a website or blog at WordPress.com