Wedstrijd Well@Work

WEDSTRIJDREGLEMENT – BEN JIJ DE GROOTSTE WERKGELUKZAK?


Werkgeluk begint bij jeself(ie)! Neem op 2 juni een spiegelselfie samen met de “Ik ben een werkgelukzak” quote van Zielspraak op het Well@Work event van The Circle of Wellbeing, post hem op je sociale media (Instagram, Facebook en/of Linkedin), vertel @zielspraak en @thecircleofwellbeing waarom jij een echte werkgelukzak bent en win een werkgelukzak boordevol gesigneerd leesvoer!

Artikel 1. Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door de Ivy Pelkmans – Zielspraak, gevestigd te Vossenweg 8, 1820 Steenokkerzeel, BTW BE 0795.999.519 en e-mail info@zielspraak.com, in samenwerking met The Circle of Wellbeing BV, met maatschappelijke zetel in Lindelaan 30 te 1730 Asse, BTW BE 0797.822.228 en e-mail welcome@thecircleofwellbeing.be (hierna “de organisatoren”).

Artikel 2. Actie
De wedstrijd gaat door op en tijdens het Well@Work evenement van The Circle of Wellbeing, georganiseerd op 2 juni 2023 van 8u00 t.e.m. 18u00 in NOA Outdoor Living, Polydore Rensonstraat 8 te 9770 Kruisem.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd door zich voor bovenstaand evenement in te schrijven, in de toiletruimtes van NOA Outdoor Living een spiegelselfie te maken, samen met de spreuk “Ik ben een werkgelukzak” van Zielspraak en deze tijdens het evenement te posten op hun sociale media (Instagram, Facebook en/of Linkedin) met een originele omschrijving van waarom zij een werkgelukzak zijn en de vermelding van @zielspraak en @thecircleofwellbeing.

Uiterlijk twee weken na het event zullen de organisatoren alle deelnames overlopen en de winnaar aanduiden. De winnaar zal bekendgemaakt worden op de Instagram, Facebook en Linkedin-pagina van de organisatoren. Er zal in totaal slechts één winnaar zijn. De winnaar wordt bepaald op basis van (a) een correcte deelname zoals hierboven beschreven en (b) op basis van creativiteit, originaliteit en overtuigingskracht.

Artikel 3. Deelnemers
De actie is toegankelijk voor alle personen. Personeel tewerkgesteld bij de organisatoren mag deelnemen aan de wedstrijd, maar ontvangt hiervoor geen prijs. De deelnemers moeten op zijn minst 18 jaar zijn.

Artikel 4. Deelname
Iedere persoon kan meermaals en op verschillende sociale media (Instagram, Facebook en Linkedin) deelnemen.

Artikel 5. Online en offline communicatie
De actie wordt aangekondigd op het event zelf en via de sociale kanalen van de organisatoren (Instagram, Facebook en Linkedin). Het wedstrijdreglement is gepubliceerd op de website van Zielspraak:
https://www.zielspraak.com/Wedstrijd-Well@Work

Artikel 6. Winnaar
De winnaar zal via sociale media (Instagram, Facebook en Linkedin) worden bekendgemaakt en gevraagd worden contact op te nemen met de organisatoren, waarna de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden meegedeeld. Wanneer de winnaar niet binnen de termijn van één week reageert op deze bekendmaking door contact op te nemen met de organisatoren, zullen de organisatoren een nieuwe winnaar aanduiden en contacteren via sociale media. Dit herhaalt zich tot een winnaar daadwerkelijk binnen de termijn van een week contact opneemt met de organisatoren van de wedstrijd.

Artikel 7. Prijzenpakket
De prijs omvat een werkgelukzak met daarin een gesigneerd boek van Servaas Bingé (De Klik), Ann De Bisschop (Wellbeing=Winst²), Amandine De Paepe (Er ligt meer op je lever dan je denkt) en Inge Declercq (De kracht van slapen). De organisatoren behouden zich het recht om in geval van overmacht het prijzenpakket aan te passen.

Artikel 8. Duur
De actie is geldig op 2 juni 2023. De winnaar zal bekend gemaakt worden uiterlijk twee weken na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Aanvaarding reglement
Door het posten van de spiegelselfie op sociale media zoals beschreven in Artikel 2 gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de deelnemer bijgevolg af van welke vordering ook ten aanzien van de organisatoren, alsook omtrent de bepalingen van onderhavige reglement.

Artikel 10. Wijziging, opschorting, beëindiging
De organisatoren behouden zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 11. Misbruik
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van de organisatoren uit te sluiten.

Artikel 12. Rechten
Door de deelname geeft de deelnemer automatisch toestemming aan de organisatoren tot publicatie van diens naam op de sociale media (Instagram, Facebook en Linkedin) van de organisatoren indien hij/zij/hen de winnaar
blijkt/en te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de deelnemer zich steeds beroepen op de wetgeving rond GDPR.

Artikel 13. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de organisatoren over de deelnemers verkrijgen, worden door de organisatoren enkel verwerkt in het kader van deze actie. Zij worden verder niet bijgehouden of aangewend voor andere doelen dan het
contacteren van de winnaar en worden na afloop van de actie verwijderd.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: Ivy Pelkmans – Zielspraak, Vossenweg 8,
1820 Steenokkerzeel, die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Behoudens de communicatie met de winnaar en het recht op inzage of verbetering van persoonsgegevens, wordt op geen enkele manier communicatie gevoerd met de organisatoren over deze wedstrijd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie (bijvoorbeeld misbruik door derden).

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Meta of Linkedin en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in
ten aanzien van Meta en Linkedin.

Artikel 15. Toepasselijk recht en rechtbank
Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.

Create a website or blog at WordPress.com